INNOMentor Desteğiyle Büyüyen Girişimler
INNOMentor Desteğiyle Büyüyen Girişimler
TÜBİTAK BİGG+ KOBİ Mentor Arayüzü Ostim Teknopark, INNOMentor projesiyle firmaların mentorluk ihtiyaçlarına cevap veriyor
INNOMentor Hakkında
INNOMentor Hakkında

Uzman mentor desteğiyle Ostim Teknopark KOBİ’lerin yanında!

TÜBİTAK BİGG+ KOBİ Mentor Arayüzü desteği kapsamında yer alan INNOMentor projemizle TÜBİTAK'tan daha önce destek almış firmalara artı destek sunuyoruz.
Ostim Teknopark bu artı destekle ücretsiz olarak girişimlerinizi idari kapasite, ihracat, yenilikçi ürün üretimi, Ar-Ge faaliyetlerinizin kurumsallaşması, satış ve pazarlama yetkinlikleri, insankaynakları geliştirilmesi gibi konularda daha ileri seviyelere taşıyabilmenizi sağlıyor.
Örnek bir mentorluk modeli hedeflediğimiz projemizde tüm Türkiye'deki firmaların başvurusuna açığız.

Uygulanacak mentorluk modeli ile kobilerin değişen ve gelişen rekabet koşullarına sürdürülebilir bir biçimde uyum sağlaması ve rekabet güçlerinin arttırılması, fikir ve ürünlerin yüksek nitelikli çıktılara evrilerek ticarileştirilmesi ve uluslararası pazarlara açılması, gelişmiş ticari yetkinlikleriyle, ticari olgunluk seviyelerinde, Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinde artış hedeflenmektedir.

Daha kolay şekilde büyümelerine katkıda bulunarak ülke endüstrisi için katma değeri yüksek, milli ve yerli üretim odaklı daha fazla ürün üretilebilmesi ve bunların ihracatlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Zorlu koşullarda daha hızlı hareket etme, satış ve pazarlama stratejileri, marka bilinci, pazar entegrasyonu vs. gibi konularda yetkinliği artırılacak; pazara giriş yapmamış olan KOBİ'lerin pazara girişinin sağlanması ya da pazara giriş yapmış olan KOBİ'lerin pazar payında artış yaşanacaktır.

INNOMentor Programında Neler Sunuyoruz
TÜBİTAK onaylı eğitimli mentorlar
TÜBİTAK onaylı eğitimli mentorlar
Ücretsiz mentorluk hizmeti
Ücretsiz mentorluk hizmeti
Çıktı odaklı program
Çıktı odaklı program
OSTİM ekosistemine dahil olmanın avantajları
OSTİM ekosistemine dahil olmanın avantajları
Bize Yazın
Yerleşkeler